МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

В периода от 06.12.2014 г. до 07.02.2015 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2014/ 2015 година, съгласно определения график.

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2014/ 2015 година.

Предстоящо

На 06.03.2015 г. от 14.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по философия. Училища-домакини: ОУ "Н. Рилски" - Дупница и Г "Н. Рилски" - Кюстендил.

Анкета
Запознати ли сте с работата на училищния психолог/ педагогическия съветник?
Запознати ли сте с работата на училищния психолог/ педагогическия съветник?
Трябва да изберете отговор за да гласувате!