МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Информация за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства за прием на ученици в VIII и IX клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година.

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства ще приема документи от 03.05.2017 г. до 21.05.2017 г. на адрес РУО – Кюстендил, ул. „Демокрация“ №55, етаж VI, стая №3. Работното време на комисията е от 09.00 до 13.00 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Резултатите по насочването на учениците ще бъдат обявени на 26.05.2017 г. в РУО – Кюстендил.

Прочети още...

Предстоящо