МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 6 до 17 юли 2015 г. се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември 2015 г. до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до Регионалния инспекторат по образованието (РИО).

Подробности

Предстоящо