МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

На 02.12.2015 година от 15.00 часа в Регионален педагогически център - гр. Кюстендил Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил организира работна среща на тема: "Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Изграждане на механизъм на взаимодействие между институциите".

Да вземат участие в работната среща са поканени всички заинтересовани страни - представители от Общинска администрация, Областна администрация, неправителствени организации, Детска педагогическа стая, Ресурсен център - Кюстендил, експерти от РИО - Кюстендил, директори на училища от община Кюстендил.