МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

 

На 28 април 2018 г. от 9.00 часа в сградата на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил ще се проведе Национално математическо състезание "Питагор" само за учениците от IV клас.

Информация по проект „Нова възможност за моето бъдеще“ към 30.09.2014 г.

131014Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров – Майстора", гр. Кюстендил връчи първите четири сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия и по част от професия на участниците в проект „Нова възможност за моето бъдеще". Признати са компетентности по професия „Оператор в производството на облекло"- специалност „Производство на облекло от текстил" и по част от професиите „Моделиер-технолог на облекло"- специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" и „Шивач"- специалност „Шивачество".

Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов", гр. Кюстендил е подготвила за връчване 26 сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия „Електротехник"- специалност „Електрически инсталации".
Близо 87 % от получилите сертификат лица са със средно образование, 10 % са с висше образование и един бенифициент е със средно специално образование.
Сред придобилите сертификат за професионална квалификация преобладават заетите лица, които желаят да затвърдят позициите си на работното място, като докажат овладени актуални компетентности за професията; да запазят работното си място, като го защитят с документ за професионална квалификация или да потърсят нова реализация с шанс за по-добро заплащане/97 % /. Един безработен е получил нов шанс за професионална реализация.
Валидирането на знания, умения и компетентности вече е утвърдено с последното изменение на Закона за професионално образование и обучение /ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г./.
В регион Кюстендил 10 професионални гимназии участват в тестването на Системата за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Над 300 лица са начално консултирани с участието на представители на социалните партньори - Главна дирекция „Изпълнение на наказания", Асоциация на индустриалния капитал в България, Дирекция „Бюро по труда", Кюстендилска търговско-промишлена палата", КНСБ и КТ"Подкрепа". От тях над 90 бенефициента са в процес на същинско консултиране в професионалните гимназии. След успешно полагане на необходимите изпити, на 30 кандидати са издадени сертификати за професионална квалификация.
Проектът „Нова възможност за моето бъдеще" по ОП „Развитие на човешките ресурси" е на Министерството на образованието и нуката и е финансиран от Европейския социален фонд.
Работата по проекта продължава до 30 ноември 2014 г. Все още има възможност желаещите граждани да валидират овладените от тях знания, умения и компетентности и да получат документ. Информация и съдействие може да се получи в професионалните гимназии.
Информация може да се получи и на национален телефон 0700 13 773 на цената на един градски разговор.
Национален консултант за регион Кюстендил - инж. Боряна Хинова, тел.: 0882 885 210