МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо


ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

От 20 до 26 юни 2018 г. се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас.
Документите се подават онлайн или на хартиен носител в училищата-гнезда, които за област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13). Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.

Прочети още...

Информация за хода на проекта „Нова възможност за моето бъдеще“ към 30.11.2014 г.

В регион Кюстендил са издадени 86 сертификата за валидиране на професионална квалификация на лицата, участващи в проекта на МОН „Нова възможност за моето бъдеще", по ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд.
В рамките на проекта се разработва и тества Система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

В тестването на Системата участват 10 професионални гимназии от регион Кюстендил.След проведеното информиране, консултиране и мотивиране на гражданите, реализирано с участието на регионалните структури на социалните партньори: БТПП, КТ „Подкрепа", КНСБ, ДБТ, ГД"ИН", в професионалните гимназии тече същинското консултиране, провеждането на изпити за присъждане на професионална квалификация и издаването на сертификати.
От участващите в тестването на Системата професионални гимназии, най-много сертификати са издадени от: ПТГ „Джон Атанасов", Кюстендил (29), ПГ по туризъм „Н.Й.Вапцаров",Кюстендил (27), ПГ по икономика и мениджмънт „Й.Захариев", Кюстендил (24), ПГ по лека промишленост „Вл.Димитров-Майстора", Кюстендил (4), ПГ по облекло и стопанско управление, Дупница (1).
От предложените за валидиране 27 професии, са признати компетентности по 15 професии. Най-много са кандидатите, валидирали професионални компетентности по професиите: електротехник (29), офис-мениджър (16), готвач (15), сервитьор-барман (5), ресторантьор (3), оперативен счетоводител (3).
Валидирането е полезно на гражданите, защото дава възможност да се признаят знания, умения и компетентности на базата на натрупан и доказуем опит, като им спестява средства и време.
Осигурена е възможност, освен физически лица, и фирми да се възползват от системата за валидиране. Работодателят на СПА комплекс - Кюстендил е осмислил ползата от валидирането на определени компетентности на своите работници и на 8 от наетите лица е организирал участие в процедури по валидиране в ПГ по туризъм - Кюстендил за признаване на компетентности по професиите: сервитьор-барман, готвач и органицация на туризма и свободното време.
Валидирането на знания, умения и компетентности се утвърди с последните изменения на Закона за професионално образование и обучение (ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г.), като основен инструмент за документиране на резултатите от ученето през целия живот. Това ще даде възможност на работната сила да повиши своята конкурентност и да подобри шансовете си за социална реалицация.
Работата по проекта продължава до 30 март 2015 г. Все още има възможност желаещите граждани да валидират овладените от тях знания, умения и компетентности и да получат документ. Информация и съдействие може да се получи в професионалните гимназии в Кюстендил, Дупница и Сапарева баня.
Информация може да се получи и на национален телефон 0700 13 773 на цената на един градски разговор.
Национален консултант за регион Кюстендил - инж. Боряна Хинова, тел.078988560, GSM 0882885210