МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Бюджет на РУО

Информация съгласно чл.3, ал.2, т.3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието: