МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо


ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

От 20 до 26 юни 2018 г. се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас.
Документите се подават онлайн или на хартиен носител в училищата-гнезда, които за област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13). Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.

Прочети още...
ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ
след завършено основно образование !!!

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА


Кандидатстване и класиране

Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са:

  1. да са завършили основно образование;
  2. да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване - за дневна форма на обучение; да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване - за вечерна форма на обучение;
  3. профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.
  4. началникът на РИО може да разреши участие в приема и на ученици, които не отговарят на изискванията на т. 2, ако са завършили основното си образование в годината на кандидатстване и при наличие на здравословни или социални причини
Прочети още...

Записване на приетите ученици

Учениците се записват в IX клас в училището, в което са приети, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика при кандидатстване за профили "Изкуства" и "Спорт" и за специалностите от професии.

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

От 3 до 20.05.2016 г. е срокът за подаване на документи в РИО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства.

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

Ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците се явяват с документ за самоличност при подаването на документите в РИО – Кюстендил (ул. „Демокрация“ № 55, ет. 6, ст. № 6).

График на дейностите

от 3 до 20.05.2016 г.  – подаване на документи в РИО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

01-05.07.2016 г. вкл.– подаване на документи за участие в първи етап на класиране

до 06.07.2016 г. вкл. – обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

07.07.2016 г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране

08.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

11.07.2016 г. – подаване на документи за участие във втори етап на класиране

до 13.07.2016 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

14.07.2016 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 18.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2016 г. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07.2016 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

21.07.2016 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране

до 25.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 05.09.2016 г. вкл. – попълване незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 12.09.2016 г. – утвърждаване на осъществения план прием

Информация

Допълнителна информация за начина на кандидатстване можете да получите от Наредба №11/28.03.2005 год. за приемане на ученици в държавните и общински училища, както и от:
• училищата, които приемат ученици след завършено основно образование
• председателя на областната комисия по приемането на ученици с конкурс по документи инж. Силвия Тонева – старши експерт по професионално образование – електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; GSM 0879992905