МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

График на дейностите

от 3 до 20.05.2016 г.  – подаване на документи в РИО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

01-05.07.2016 г. вкл.– подаване на документи за участие в първи етап на класиране

до 06.07.2016 г. вкл. – обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

07.07.2016 г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране

08.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

11.07.2016 г. – подаване на документи за участие във втори етап на класиране

до 13.07.2016 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

14.07.2016 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 18.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2016 г. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07.2016 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

21.07.2016 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране

до 25.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 05.09.2016 г. вкл. – попълване незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 12.09.2016 г. – утвърждаване на осъществения план прием