МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 20 до 24 юли 2018 г. се подават заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас. Свободните места за трети етап на класиране са обявени на сайта на РУО - Кюстендил и в училищата-гнезда, определени за подаване на заявления за трети етап на класиране.

Местата за подаване на документите за свободните места в област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).
Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си след обявяване на свободните места на 19.07.2018 г. могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране. В заявлението до началника на РУО могат да променят и пренаредят желанията си за обявените свободни места, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

Предстоящо

График на дейностите

от 3 до 20.05.2016 г.  – подаване на документи в РИО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

01-05.07.2016 г. вкл.– подаване на документи за участие в първи етап на класиране

до 06.07.2016 г. вкл. – обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

07.07.2016 г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране

08.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

11.07.2016 г. – подаване на документи за участие във втори етап на класиране

до 13.07.2016 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

14.07.2016 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 18.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2016 г. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07.2016 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

21.07.2016 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране

до 25.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 05.09.2016 г. вкл. – попълване незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 12.09.2016 г. – утвърждаване на осъществения план прием