МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Прием за учебната 2013/ 2014 година

Държавен прием за учебната 2013/2014 година в общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии на територията на област Кюстендил

Държавен план-прием за учебната 2013/2014 година по училища и професии за област Кюстендил

Държавен план-прием за учебната 2013/2014 година за държавните и общинските спортни училища - Заповед РД-09-154/ 22.03.2013 г. - Приложения

 


Прием в VIII клас

Справка за свободните места след ІІІ класиране в област Кюстендил за учениците кандидатстващи след 7 клас за учебната 2013/ 2014 година

Справка за свободните места за ІІІ класиране в област Кюстендил за учениците кандидатстващи след 7 клас за учебната 2013/ 2014 година

Презентация за Първо класиране на приема след 7 клас по Наредба 11 за област Кюстендил - ppt формат - pdf формат

Заповед УД-525/ 24.06.2013 г. за преустановен държавен прием за учебната 2013/2014 година след завършен 7 клас по Наредба 11 по училища, профили и спициалности в област Кюстендил

Справка за минималния и максималния бал по паралелки след Първо класиране за прием след 7 клас за учебната 2013/2014 година в област Кюстендил


Прием в IX клас

Свободни места за прием на ученици след завършено основно образование след ІII етап на класиране за учебната 2013/ 2014 година

Заповед УД-598/ 26.07.2013 г. за изменение на Заповед УД-597/ 25.07.2013 г. за преустановен държавен прием за учебната 2013/2014 година след завършено основно образование по училища и спициалности в област Кюстендил

Заповед УД-597/ 25.07.2013 г. за преустановен държавен прием за учебната 2013/2014 година след завършено основно образование по училища и спициалности в област Кюстендил

Свободни места за прием на ученици след завършено основно образование след ІI етап на класиране за учебната 2013/ 2014 година

Информация за прием на ученици след завършено основно образование след І етап на класиране за учебната 2013/ 2014 година