МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо

Прием за учебната 2013/ 2014 година

Държавен прием за учебната 2013/2014 година в общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии на територията на област Кюстендил

Държавен план-прием за учебната 2013/2014 година по училища и професии за област Кюстендил

Държавен план-прием за учебната 2013/2014 година за държавните и общинските спортни училища - Заповед РД-09-154/ 22.03.2013 г. - Приложения

 


Прием в VIII клас

Справка за свободните места след ІІІ класиране в област Кюстендил за учениците кандидатстващи след 7 клас за учебната 2013/ 2014 година

Справка за свободните места за ІІІ класиране в област Кюстендил за учениците кандидатстващи след 7 клас за учебната 2013/ 2014 година

Презентация за Първо класиране на приема след 7 клас по Наредба 11 за област Кюстендил - ppt формат - pdf формат

Заповед УД-525/ 24.06.2013 г. за преустановен държавен прием за учебната 2013/2014 година след завършен 7 клас по Наредба 11 по училища, профили и спициалности в област Кюстендил

Справка за минималния и максималния бал по паралелки след Първо класиране за прием след 7 клас за учебната 2013/2014 година в област Кюстендил


Прием в IX клас

Свободни места за прием на ученици след завършено основно образование след ІII етап на класиране за учебната 2013/ 2014 година

Заповед УД-598/ 26.07.2013 г. за изменение на Заповед УД-597/ 25.07.2013 г. за преустановен държавен прием за учебната 2013/2014 година след завършено основно образование по училища и спициалности в област Кюстендил

Заповед УД-597/ 25.07.2013 г. за преустановен държавен прием за учебната 2013/2014 година след завършено основно образование по училища и спициалности в област Кюстендил

Свободни места за прием на ученици след завършено основно образование след ІI етап на класиране за учебната 2013/ 2014 година

Информация за прием на ученици след завършено основно образование след І етап на класиране за учебната 2013/ 2014 година