МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 20 до 24 юли 2018 г. се подават заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас. Свободните места за трети етап на класиране са обявени на сайта на РУО - Кюстендил и в училищата-гнезда, определени за подаване на заявления за трети етап на класиране.

Местата за подаване на документите за свободните места в област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).
Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си след обявяване на свободните места на 19.07.2018 г. могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране. В заявлението до началника на РУО могат да променят и пренаредят желанията си за обявените свободни места, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

Предстоящо

Прием за учебната 2013/ 2014 година

Държавен прием за учебната 2013/2014 година в общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии на територията на област Кюстендил

Държавен план-прием за учебната 2013/2014 година по училища и професии за област Кюстендил

Държавен план-прием за учебната 2013/2014 година за държавните и общинските спортни училища - Заповед РД-09-154/ 22.03.2013 г. - Приложения

 


Прием в VIII клас

Справка за свободните места след ІІІ класиране в област Кюстендил за учениците кандидатстващи след 7 клас за учебната 2013/ 2014 година

Справка за свободните места за ІІІ класиране в област Кюстендил за учениците кандидатстващи след 7 клас за учебната 2013/ 2014 година

Презентация за Първо класиране на приема след 7 клас по Наредба 11 за област Кюстендил - ppt формат - pdf формат

Заповед УД-525/ 24.06.2013 г. за преустановен държавен прием за учебната 2013/2014 година след завършен 7 клас по Наредба 11 по училища, профили и спициалности в област Кюстендил

Справка за минималния и максималния бал по паралелки след Първо класиране за прием след 7 клас за учебната 2013/2014 година в област Кюстендил


Прием в IX клас

Свободни места за прием на ученици след завършено основно образование след ІII етап на класиране за учебната 2013/ 2014 година

Заповед УД-598/ 26.07.2013 г. за изменение на Заповед УД-597/ 25.07.2013 г. за преустановен държавен прием за учебната 2013/2014 година след завършено основно образование по училища и спициалности в област Кюстендил

Заповед УД-597/ 25.07.2013 г. за преустановен държавен прием за учебната 2013/2014 година след завършено основно образование по училища и спициалности в област Кюстендил

Свободни места за прием на ученици след завършено основно образование след ІI етап на класиране за учебната 2013/ 2014 година

Информация за прием на ученици след завършено основно образование след І етап на класиране за учебната 2013/ 2014 година