МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

ДЗИ 2018

 Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)

Рейтингова система на висшите училища в България е достъпна в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg/

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците


График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2018 година

сесия май-юни

 • 21 май 2018 г., от 8.00 часа - ДЗИ по Български език и литература
 • 23 май 2018 г., от 8.00 часа - Втори ДЗИ
 • в периода от 29 май до 1 юни 2018 г. - ДЗИ по желание на ученика
 • от 5 до 16 март 2018 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 18 май 2018 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 18 май 2018 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 13 юни 2018 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

сесия август-септември

 • 28 август 2018 г., от 8.00 часа - ДЗИ по Български език и литература
 • 29 август 2018 г., от 8.00 часа - Втори ДЗИ
 • в периода от 30 август до 5 септември 2018 г. - ДЗИ по желание на ученика
 • от 2 до 13 юли 2018 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 24 август 2018 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 24 август 2018 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 10 септември 2018 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

МИНАЛИ ГОДИНИ

2015

Презентация на резултатите от ДЗИ, сесия май-юни 2015 г. за Кюстендилска област - в pptx формат  - в pdf формат

2014
Презентация на резултатите от ДЗИ, сесия август-септември 2014 г. за Кюстендилска област - в pptx формат - в pdf формат
Презентация на резултатите от ДЗИ, сесия май-юни 2014 г. за Кюстендилска област - в pptx формат - в pdf формат

2013
Презентация на резултатите от ДЗИ-май 2013 г. за Кюстендилска област - в ppt формат - в pdf формат

2012
Презентация на резултатите от ДЗИ-август-септември 2012 г. за Кюстендилска област - в ppt формат
Презентация на резултатите от ДЗИ-май 2012 г. за Кюстендилска област - в ppt формат