МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

ДЗИ 2017

 Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016/2017 година

Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)

Рейтингова система на висшите училища в България е достъпна в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg/

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците


График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2017 година

сесия май-юни

 • 19 май 2017 г., от 8.00 часа - ДЗИ по Български език и литература
 • 22 май 2017 г., от 8.00 часа - Втори ДЗИ
 • в периода от 26 май до 2 юни 2017 г. - ДЗИ по желание на ученика
 • от 6 до 17 март 2017 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 18 май 2017 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 18 май 2017 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 9 юни 2017 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

сесия август-септември

 • 28 август 2017 г., от 8.00 часа - ДЗИ по Български език и литература
 • 29 август 2017 г., от 8.00 часа - Втори ДЗИ
 • в периода от 30 август до 5 септември 2017 г. - ДЗИ по желание на ученика
 • от 3 до 14 юли 2017 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 25 август 2017 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 25 август 2017 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 11 септември 2017 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

МИНАЛИ ГОДИНИ

2015

Презентация на резултатите от ДЗИ, сесия май-юни 2015 г. за Кюстендилска област - в pptx формат  - в pdf формат

2014
Презентация на резултатите от ДЗИ, сесия август-септември 2014 г. за Кюстендилска област - в pptx формат - в pdf формат
Презентация на резултатите от ДЗИ, сесия май-юни 2014 г. за Кюстендилска област - в pptx формат - в pdf формат

2013
Презентация на резултатите от ДЗИ-май 2013 г. за Кюстендилска област - в ppt формат - в pdf формат

2012
Презентация на резултатите от ДЗИ-август-септември 2012 г. за Кюстендилска област - в ppt формат
Презентация на резултатите от ДЗИ-май 2012 г. за Кюстендилска област - в ppt формат