МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

На 24.03.2018 г.:

  • от 9.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по техническо чертане. Училище-домакин: ПГ "Хр. Ботев" - Дупница.

Конкурс за длъжността „младши експерт - човешки ресурси" в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил.

ОБЯВЛЕНИЕ

Краен срок: 24.04.2014 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт - човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил (публикуван на 30.04.2014)