МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 16.12.2017 г. до 10.02.2018 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2017/2018 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2017/2018 година.

Предстоящо

Конкурс за длъжността „младши експерт - човешки ресурси" в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил.

ОБЯВЛЕНИЕ

Краен срок: 24.04.2014 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт - човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил (публикуван на 30.04.2014)