МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

 

На 28 април 2018 г. от 9.00 часа в сградата на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил ще се проведе Национално математическо състезание "Питагор" само за учениците от IV клас.

Конкурс за длъжността „началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" в Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

Краен срок: 03.12.2012 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” в Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил (публикуван на 10.12.2012)