МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 20 до 24 юли 2018 г. се подават заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас. Свободните места за трети етап на класиране са обявени на сайта на РУО - Кюстендил и в училищата-гнезда, определени за подаване на заявления за трети етап на класиране.

Местата за подаване на документите за свободните места в област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).
Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си след обявяване на свободните места на 19.07.2018 г. могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране. В заявлението до началника на РУО могат да променят и пренаредят желанията си за обявените свободни места, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

Предстоящо

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ДУПНИЦА - СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ И ОУ“НЕОФИТ РИЛСКИ“

Третата националната седмица на четенето бе отбелязана и тази година. След участие в Седмица на грамотността, учениците СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница реализираха множество интересни мероприятия. Проведени бяха състезания за най- добър четец и разказвач с учениците от I –IV клас „Най-добър…“ и „Ние четем на чужд език – английски, испански, руски, немски“. В часовете в начален етап учениците четоха любими детски приказки на чуждия език, който изучават. Учениците от VIII – XII клас представиха интересни тийнейджърски романи, които четат с удоволствие и намират в чуждоезиковата библиотека в училището.


Организиран бе книжен базар „Пътуваща библиотека“. Изнесени бяха интерактивни уроци на тема: „Пътят на книгата“ – с учениците от I и III клас. Най-малките ученици от I клас се запознаха с дейността на училищната библиотека, а на гости на третокласниците бе детският писател Михаил Калдръмов, който представи своята книга „Дракончето в мен“.
Реализирана бе информационна среща с родители за подкрепа на ученици, които имат проблеми с езиковото развитие – среща с логопеда М. Данаилова. Изготвен бе кът с материали за ролята на логопеда и възможностите на логопедичния кабинет в училището (фоайе I етаж).
Продължи инициативата „Моята любима приказка – деца четат на деца“, в която се включиха учениците от ЦДО (V – VII клас), както и беседи на тема: „Книгите, които харесвам“ с учениците от VII и VIII клас.

Учениците от ОУ“Неофит Рилски“, гр.Дупница, се включиха активно в Националната седмица на четенето в периода от 11 до 15 декември 2017г.
В училището се проведоха следните инициативи: Тематични четения в библиотеката на училището и в библиотеката на читалище „П.К.Яворов“, Четене на любими приказки и откъси от книги – по класове, Състезание „Най – добър разказвач“ – 1 клас, „С приказка любима в детската градина“ – посещение на 4 клас в ДГ“Слънце“, Творческо писане на тема: „ Моят любим литературен герой“, „Моята любима книга“, „На гости в детската градина към училището и в първи клас“ – четене на приказки от учениците от 5 клас, „Състезание по правопис и краснопис в 4 клас“, „Закриване на Националната седмица на четенето и обявяване на резултатите от конкурсите и присъждане на грамота на най- активен читател“.
Инициативата e във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване грамотността (2014-2020).