МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 20 до 24 юли 2018 г. се подават заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас. Свободните места за трети етап на класиране са обявени на сайта на РУО - Кюстендил и в училищата-гнезда, определени за подаване на заявления за трети етап на класиране.

Местата за подаване на документите за свободните места в област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).
Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си след обявяване на свободните места на 19.07.2018 г. могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране. В заявлението до началника на РУО могат да променят и пренаредят желанията си за обявените свободни места, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

Предстоящо

Ученици от Гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница участваха със своя разработка по математика в Ученическа научна сесия по математика на Ученическия институт към БАН по случай 145 години от създаването на БАН

На 17.10.2014 г. учениците Велиана Десподова, Йоанна Евгениева, Христина Димитрова, Емилио Метушев и Матей Попниколов от 10 а клас – пририодоматематически профил „Математика" с научен ръководител госпожа Елка Кирилова – старши учител по математика Гимназия „Христо Ботев", взеха участие в Ученическа научна сесия по математика на Ученическия институт към БАН по случай 145 години от създаването на БАН.

Учениците бяха поканени да представят чрез постер своята разработка „Забележителни точки в триъгълник и разстояния между тях". Общата оценка на журито на БАН е 38 точки от 50 възможни, което е един отличен резултат на учениците, които за първи път работят в екип по поставен математически проблем. Учениците работиха върху разработката през изминалата лятна ваканция и действително изследванията и анализите на поставения проблем са на едно ниво, което надгражда знанията от училищния курс. Разработката е в обем от 27 страници, като задължително условие при участието в Научната сесия бе да бъде изготвено резюме върху темата на английски език, което показа едно завидно владеене на английски език на учениците и използване на специфични математически термини от техническия английски както и прилагане на знанията и уменията им по информационни технологии. За отличното си представяне учениците получиха сертификати.

Първата Ученическа научна сесия бе открита от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.

Акад. Петър Кендеров, който е един от инициаторите на създаването на Ученическия институт към БАН и доц. д-р Евгения Сендова са се срещнали и разговаряли с учениците и са им пожелали и насърчили това да не е първата и последната научна разработка за тях, защото това е едно много добро начало за по-нататъшна научна и изследователска дейност в областта на математиката.

Своята разработка учениците ще представят и пред учителите по математика на организиран открит урок през м. ноември 2014 г.