МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 20 до 24 юли 2018 г. се подават заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас. Свободните места за трети етап на класиране са обявени на сайта на РУО - Кюстендил и в училищата-гнезда, определени за подаване на заявления за трети етап на класиране.

Местата за подаване на документите за свободните места в област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).
Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си след обявяване на свободните места на 19.07.2018 г. могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране. В заявлението до началника на РУО могат да променят и пренаредят желанията си за обявените свободни места, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

Предстоящо

Световният ден за борба с тормоза в училищата от Кюстендилска област

На 25 февруари учители и ученици от 30 училища на територията на област Кюстендил отбелязаха Световния ден за борба с тормоза в училище, известен още като Ден на розовата фланелка. Изборът на розово в този случай не е свързано с модни тенденции, а е в подкрепа на жертвите на агресия – физическа или вербална – в училище. Насилието от деца над деца е изключително сериозен проблем, значимостта на който се определя както от неговото разпространение, така и от тежките последици, които може да окаже върху детското и юношеското развитие.

 


Учителите и учениците от област Кюстендил казаха “ Не на тормоза в училище“ по различни начини, но посланието беше, че разбирателството,уважението и приятелството трябва да са определящи във взаимоотношенията в българското училище. Проведени бяха беседи, срещи с представители на институции, имащи отношение към училищните проблеми, изготвени плакати, подредени изложби, изпяти много песни, пуснати розови балони и носени розови лентички в знак на съпричастност към жертвите на насилие. Част от учениците изобразиха хванати за ръце в дворовете на своите училища големи розови сърца, за да кажат, че не агресията, а доброто и приятелството са важни в човешките взаимоотношения. Други, водени от идеята да премахнат насилието в училище, обсъдиха и приеха харта за ценностите и правилата в училище.
Насилието в училище е проблем, но най- добрият лек е да говорим за него, а не да бъдем негови мълчаливи свидетели. Затова се искат взаимни усилия, нужно е в процеса на възпитание на подрастващите да участват активно и семейството, и училището, и обществото. В Деня на розовата фланелка учениците изразиха своята позиция, а възрастните трябва да ги подкрепят, защото всяко дете има право да бъде щастливо, да израсне и учи в спокойна среда.