МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо


ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

От 20 до 26 юни 2018 г. се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас.
Документите се подават онлайн или на хартиен носител в училищата-гнезда, които за област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13). Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.

Прочети още...

Ученици на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” – стипендианти на конкурса „1000 стипендии” на Фондация „Комунитас”

На емблематичнта дата 01.11.2015г.– Деня на народнте будители, на сайта на Проекта „1000 стипендии” към Фондация „Комунитас” бяха публикувани официалните резултати с класираните ученци стипендианти по програмата. Езикова гимназия има своите продължители на традициите на Възрожденската епоха – с будна съвест и пиетет към словото. Шестима ученици спечелиха стипендии в различни области, като специално трябва да бъде отбелязана извоюваната изключителна стипендия на Станислава Ризова в областта „Театрално и филмово изкуство”. Стипендията е признание за превърналата се вече в традиция театрална дейност на училището, в която като част от театралното студио важна роля заема Станислава. Ученичката от 12 клас е автор и режисьор на две постановки. Ще припомним грандиозното изпълнение в Кюстендилския театър на организираната съвместно с Японското посолство в България пиеса „Принцеса Кагуя” и пиесата „Принцът”, в която Станислава се превъплъти и в една от водещите роли.


В областта „Литература” основни стипендии печелят Велислав Иванов – 12 клас, Георги Христов – 11клас, Надежда Иванова – 8 клас, Елина Иванова от 11 клас печели поощрителна стипендия. Литературните успехи на Велислав, Георги и Елина с безспорни, доказани през годините с многобройни призови места на областни и национални олимпиади и състезания по български език и литература.Творческото вдъхновение и словото са тяхното „оръжие”, с което в духа на будителската епоха изразяват своята активна гражданска позиция, разкриват своя талант и вдъхновение. Георги и Елина са стипендианти в националня конкурс за втора поредна година.
Основна стипендия в областта „Физика и астрономия” печели и Томислав Скандалиев – ученик от 9 клас на Езикова гимназия. Младият физик изобретател също доказва знанията си в областта за втора поредна година.
Проектът „1000 стипендии” е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас, като в него може да се включи всеки ученик от тази възрастова група. За участието е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. Мисията на проекта е да създаде условия за социална мобилност чрез образованието. За своя водеща ценност проектът издига книгата и четенето, противопоставяйки се срещу плагиатството.
Националният конкурс се провежда в два етапа - първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите, а с достигналите до втори кръг се провеждат индивидуални интервюта.
Размерът на стипендията подпомага научните занимания на учениците: изключителната стипендия се състои от 1000 лева за цялата година и 400лева под формата на кредит за книги; основната стипендия е в размер на 500лева за цялата учебна година и 200лева – кредит за книги; поощрителната стипендия е в размер на 200 лева под формата на кредит за книги. Всички стипендианти могат да провеждат писмени консултации с видни български учени и специалсти.
В бездуховността и ценностната анархия на нашата съвременност постиженията на учениците на Езикова гимназия са доказателство на утвърдената през годините народна мъдрост, че с усилие, труд и постоянство успехът е неизбежен. Но най-големият успех е живият научен дух, който прави учениците достойни наследници на д-р Петър Берон – патрона на Езикова гимназия. И признанието за неуморния труд на техните учители.
Пожелаваме им нови творчески успехи и дръзновение!