МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 20 до 24 юли 2018 г. се подават заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас. Свободните места за трети етап на класиране са обявени на сайта на РУО - Кюстендил и в училищата-гнезда, определени за подаване на заявления за трети етап на класиране.

Местата за подаване на документите за свободните места в област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).
Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си след обявяване на свободните места на 19.07.2018 г. могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране. В заявлението до началника на РУО могат да променят и пренаредят желанията си за обявените свободни места, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

Предстоящо

НАГРАДЕНИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО“

По предложение на Методическото обединение на учителите по български език и литература и по история и цивилизация Педагогическият съвет на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница обяви училищен литературен конкурс за създаване на авторски текстове, посветени на 3 март – Национален празник на България. Темата на конкурса беше „С България в сърцето“ или „Какво е за мен 3 март?“. Участваха 35 творби на ученици от първа и втора възрастова група.


Сред учениците от І – ІV клас журито в състав председател: Славчо Бонев и членове: Сашка Борисова, Людмила Темелакиева и Радка Янева отличи с І място – Виктория Викторова Пенчева, ІV б клас за стихотворението „Трети март“; с II място – Мариса Миленова Миланова, ІІ д клас за стихотворението „Васил Левски“ и с III място – Божидар Димитров Мирчев, ІІІ г клас за съчинението „Какво е за мен Трети март?“. Във втора възрастова група, V – VII клас, на I място бе класирана Ангела Илиян Миланова, V а клас за стихотворението „Нашата свобода“; на II място – Бисер Бисеров Шарлачки, VІІ в клас за съчинението „Какво е за мен Трети март?“, а на III място е Стефан Златков Глухарски, VІІ в за стихотворението „Трети март“. В трета възрастова група, IX – XII клас I място, II място и III място не се присъждат.
Класираните получиха своите грамоти и книгата „Да пишем правилно“ на училищното тържество за 3 март. На десет от участниците в конкурса бяха раздадени грамоти като поощрение за добре написана творба. Единадесет ученици от I д клас предадоха за журиране 12 рисунки и един текст, посветени на Трети март, което донесе на класа грамота за най-масово участие.