МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 20 до 24 юли 2018 г. се подават заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас. Свободните места за трети етап на класиране са обявени на сайта на РУО - Кюстендил и в училищата-гнезда, определени за подаване на заявления за трети етап на класиране.

Местата за подаване на документите за свободните места в област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).
Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си след обявяване на свободните места на 19.07.2018 г. могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране. В заявлението до началника на РУО могат да променят и пренаредят желанията си за обявените свободни места, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

Предстоящо

УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯ „ ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ДУПНИЦА ОТБЕЛЯЗАХА С ВИКТОРИНА 140 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

В навечерието на 140-годишнината от Априлското въстание ученици от Гимназия „ Христо Ботев”, гр. Дупница участваха в състезание, посветено на историческото събитие. Мероприятието бе организирано от старшите учители по история и цивилизация Д. Зарева и Т. Кръстовчева и е една от дейностите на методическото обединение, свързани с предстоящата 135-годишнина на Гимназията. Гости на събитието бяха г-н Т. Петков, г-жа Г. Ризова, Г-жа И. Маврова, учители и ученици на Гимназия „ Христо Ботев”.
Основната цел на състезанието бе да предизвика по- голям интерес към личностите и събитията от времето на Априлската епопея.


В състезанието участваха ученици от всички пет паралелки на девети клас и от VІІІ”в” клас, изучаващи история и цивилизация като СИП.
То протече в три кръга:
І кръг- Отговор по изтеглена чрез жребий тема, свързана с подготовката, избухването , потушаването, значението и международния отзвук от въстанието
ІІ кръг- Разпознаване на изображения на личности и кратки сведения за тях
ІІІ кръг-Отборно решаване на кръстословица за Априлското възстание
Отговорите бяха оценявани от компетентно жури в състав:
1. Тодор Петков- учител по история и цивилизация и настоящ началник на отдел
„Образование, наука и култура” към Община Дупница
2. Анелия Андонова- старши учител по история и цивилизация в Гимназия „Христо Ботев”
3. Цветомира Попова- ученичка от ХІІ „в” клас, получила оценка Отличен ( 5.88 ) на национален кръг на олимпиада по история и цивилизация, проведен в гр. Варна на 16.04.2016 г.
Всички участници се представиха достойно, а решаването на кръстословицата в ІІІ кръг на състезанието показа, че децата умеят да работят в екип.
Класиране:
І място – Отбор № 2 ( VІІІ „в” клас) и Отбор № 5 ( ІХ „в” клас )- с по 44 точки ( от максимален брой точки- 45)
ІІ място- Отбор № 3 ( ІХ”Б” клас )
ІІІ място- Отбор № 2 ( ІХ”а” клас )и Отбор № 4 ( ІХ”д” и ІХ, „Г” клас )
Участниците получиха като награди книги, осигурени от Община Дупница, а водещите припомниха на всички присъстващи, че който забравя миналото, е осъден да го преживее отново.