МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

От 20 до 24 юли 2018 г. се подават заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас. Свободните места за трети етап на класиране са обявени на сайта на РУО - Кюстендил и в училищата-гнезда, определени за подаване на заявления за трети етап на класиране.

Местата за подаване на документите за свободните места в област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).
Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си след обявяване на свободните места на 19.07.2018 г. могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

За участие в III-ти етап на класиране учениците подават документи както за I-ви етап на класиране. В заявлението до началника на РУО могат да променят и пренаредят желанията си за обявените свободни места, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В III-ти етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС

Предстоящо

Информация за резултатите от НВО по български език и литература и по математика в седми клас за област Кюстендил

В област Кюстендил учениците, завършващи седми клас, са 913. От тях на национално външно оценяване по български език и литература са се явили 864 седмокласници, което е 94,6% от общия брой. На национално външно оценяване по математика са се явили 855 ученици, което е 93,6% от общия брой.
Броят на седмокласниците, които са се явили и на двата изпита, е 848. Скалата за оценяване на първия модул тази година е 16 точки за среден, а 65 за отличен. При вярно решен втори модул се добавят още 35 точки. Общо 100 точки може да получи ученик, успешно решил и двата модула. Учениците със слаби оценки са 36.6%. Учениците, които са получили оценки 3.00 и над 3,00 и по двата предмета и могат да кандидатстват в профилираните и професионалните гимназии са 538 ученици, което е 63% от общия брой ученици, явили се на приемните изпити.


Средният успех от приемния изпит по български език и литература за област Кюстендил е Добър 3,911. Средният успех от приемния изпит по математика за област Кюстендил е Среден 3,147.
Постигнатите резултати по български език и литература са както следва: слаби оценки - 16,09%; средни – 14,35%; добри – 36,69; много добри - 30,21%; отлични – 2,66%. Пълни отлични оценки няма.
Постигнатите резултати по математика са както следва: слаби оценки - 35,67%; средни – 24,56%; добри – 30,64; много добри - 8,65%; отлични – 0,47%. Пълни отлични оценки няма.
Утвърденият държавен план прием за учебната 2016/2017 година в област Кюстендил е 24 паралелки с общо 624 места. От тях 10 паралелки са в професионалните гимназии с 260 места и 14 паралелки са в профилираните гимназии с 364 места.
Оценката от първия модул се включва като текуща оценка за ученика по решение на учителя. С резултатите по български език и литература и по математика учениците ще могат да кандидатстват за прием в държавни и общински училища след VΙΙ кла, ако оценката по всеки предмет е поне 3,00. Документите за участие в първи и трети етап на класиране се подават от 16 до 21 юни2016 година в училищата гнезда, които за област Кюстендил са ОУ „Св.св.Кирил и Методий“- Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович“ – гр. Дупница. Достатъчно е да се подаде заявление само в едно от гнездата, тъй като класирането се извършва от РИО.