МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Незаети места за прием в VIII клас след Трети етап на класиране в област КЮСТЕНДИЛ към дата 21.07.2017 г.

За незаетите места след трети етап на класиране може да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията за участие в приема. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и необходимите документи.

Свободните места след трети етап на класиране се попълват до 04.09.2017 г. по график, определен от директора на приемащото училище.

Предстоящо

Резултати от олимпиади и състезания - 2016/2017

За резултатите от олимпиадите можете да се информирате от училището, в което се обучава ученика.

Във връзка със спазване на чл. 4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни РУО - Кюстендил не се ангажира да обявява публично индивидуалните резултати от олимпиадите, което е вид обработване на лични данни.