МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 16.12.2017 г. до 10.02.2018 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2017/2018 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2017/2018 година.

Предстоящо

Процедура за подбор по документи за длъжностите „Ръководител” и „Кариерен консултант”

В Център за кариерно ориентиране (ЦКО)- гр. Кюстендил.

ОБЯВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Краен срок за подаване на докумнти: 14-дневен срок от публикуването на обявата

СПИСЪК на одобрените кандидати за заемане на длъжностите: „Ръководител на ЦКО“ и "Кариерен консултант“ в Център за кариерно ориентиране – Кюстендил след извършен подбор от ръководител проект и ръководител на МЕСПП