МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Уважаеми седмокласници,
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите. В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерните консултанти в ЦПЛР – ОДК – Кюстендил.

Предстоящо

Процедура за подбор по документи за длъжностите „Ръководител” и „Кариерен консултант”

В Център за кариерно ориентиране (ЦКО)- гр. Кюстендил.

ОБЯВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Краен срок за подаване на докумнти: 14-дневен срок от публикуването на обявата

СПИСЪК на одобрените кандидати за заемане на длъжностите: „Ръководител на ЦКО“ и "Кариерен консултант“ в Център за кариерно ориентиране – Кюстендил след извършен подбор от ръководител проект и ръководител на МЕСПП