МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Незаети места за прием в VIII клас след Трети етап на класиране в област КЮСТЕНДИЛ към дата 21.07.2017 г.

За незаетите места след трети етап на класиране може да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията за участие в приема. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и необходимите документи.

Свободните места след трети етап на класиране се попълват до 04.09.2017 г. по график, определен от директора на приемащото училище.

Предстоящо

Ваканции и неучебни дни за учебната 2016/2017 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна ваканция
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. - зимна ваканция за І-ХІ клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. - зимна ваканция за ХІI клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

Неучебни дни:
07.11.2016 г. - неучебен, но присъствен ден след провеждането на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втори учебен срок:
09.02.2017 г. - за I - XI клас
07.02.2017 г. - за XII клас

Край на втори учебен срок:
15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици)
30.06.2017 г. – V-VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици)
14.07.2017 г. – XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)