МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Национални програми 2014

РМС 221/ 23.04.2014 г.

Подробна информация за сроковете и процедурите по кандидатстване, основните критерии за оценяване на проектните предложения, изискваните документи и формулярите за кандидатстване (по образец) са публикувани на електронната страница на Министерство на образованието и науката в рубриката „Програми и проекти"