МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Лице за контакт от Регионален инспекторат по образование – Кюстендил:

Радослава Чеканска – старши експерт по математика, информатика и информационни технологии