МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт от Регионален инспекторат по образование – Кюстендил:

Винка Стоименова – старши експерт по квалификация на педагогическите кадри