МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

ИНФОРМАЦИЯ

Лица за контакт от Регионален инспекторат по образование – Кюстендил:

  • Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

Десислава Колева – старши експерт по български език и литература

  • Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи"

Винка Стоименова – старши експерт по квалификация на педагогическите кадри

  • Модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"

Мая Стойчева – старши експерт по природни науки и екология

  • Модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"

Мая Стойчева – старши експерт по природни науки и екология