МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Лица за контакт от Регионален инспекторат по образование – Кюстендил:

  • Мярка „Без свободен час"

Теодора Йорданова – началник-отдел АПФСИО

  • Мярка „Без отсъствие"

Зорка Николова – старши експерт по организация на средното образование