МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Лица за контакт от Регионален инспекторат по образование – Кюстендил:

  • Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап"

Маринела Александрова – старши експерт по начално образование

ИНФОРМАЦИЯ

  • Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания"

Асен Евтимов – старши експерт по изкуства и бит и технологии