МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

В периода от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища.

Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област. Документите се подават онлайн на https://priem.mon.bg/ или в едно от училищата-гнезда за съответната област. Заявлението се подава еднократно. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка за допускане до НВО.

Училищата-гнезда, определени за подаване на документи за І-ви и ІІІ-ти етап на класиране за област Кюстендил са:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2)
ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13)
Работното време на комисиите за приемане на документи е от 7.00 до 19.00 часа - без прекъсване в работни дни.

Предстоящо

Достъп до информация

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в звеното за административно обслужване (ЗАО) всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., писмено, устно, по електронен път на имейла на РУО и на факса на РУО.

Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 55, ет. VI, стая 11

Лице за контакт: Румяна Донева - технически сътрудник - касиер
тел./факс: 078 550 076
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Закон за достъп до обществена информация

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РУО – КЮСТЕНДИЛ, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА

14.04.2020 г.

Съгласно чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация

1. Наименованието на администрацията, адрес, адрес на електронната поща, телефон за връзка и работното време на звеното за административно обслужване, лицето, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация – PDF формат.

2. Публикуване на нормативни актове: Закон за предучилищното и училищното образование; Правилник за устройството и функциите на РУО; наредби и инструкции, които са действащи в системата на средното образование – PDF формат.

3. Харта на клиента и стандарти за административното обслужване в РУО /PDF формат/ с приложения: заявления за предоставяните от РУО – Кюстендил административни услуги и протокол за устно заявяване във формат word.

4. Годишен план за дейността на РУО и заповед за неговото утвърждаване – PDF формат.

5. Годишен отчет за дейността на РУО – PDF формат.

6. Утвърден бюджет на РУО за 2019 г., съгласно чл.3, ал.2, т.3 от ПУФРУО – PDF формат.

7. Обявления за конкурси за директори на училища от област Кюстендил и държавните служители в РУО – Кюстендил – PDF формат.

8. Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 от ЗПКОНПИ – PDF формат.

9. Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 от ЗПКОНПИ – PDF формат.

10. Списък на училищата и детските градини в област Кюстендил – PDF формат.

11. Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общински училища по профили, професии и специалности след завършен VII клас – PDF/word.

12. Закон за достъп до обществена информация – PDF формат.

13. Вътрешни правила на РУО за достъп до обществена информация – PDF формат.

14. Годишен отчет на РУО за 2019 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация – PDF формат.

15. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, таксите по чл.41ж и форматите, в които се поддържа информацията – PDF формат.

16. Бланка-образец за заявяване на достъп до обществена информация – във формат word.

17. Протокол за приемане на устно заявления за достъп до обществена информация – във формат word.

18. Протокол за предоставен достъп до обществена информация – във формат word.

 

Вътрешни правила на РУО - Кюстендил за достъп до обществена информацияИНФОРМАЦИЯ относно предоставянето на достъп до обществена информация в Регионално управление на образованието (РУО) - Кюстендил

Заявление за достъп до обществена информация.

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставен достъп до обществена информация на основание чл.35, ал.2 от ЗДОИ