МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС

Днес 1 август 2019 г. са обявени незаетите места след III-ти етап на класиране за прием в VIII клас. Информация за свободните места в паралелките на училищата от област Кюстендил може да се получи в училищата-гнезда ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница и на сайта на РУО - Кюстендил.
За свободните места след трети етап на класиране могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията за участие в приема. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и необходимите документи. Приемането на ученици след трети етап на класиране за свободни места се осъществява от съответното приемащо училище по график утвърден от директора.


Поради недостатъчен брой класирани ученици, във връзка с доклад на директорите на училищата, със заповед на началника на РУО – Кюстендил, след трети етап на класиране е:

  • Преустановен приема в 1 паралелка, профил „Физическо възпитание и спорт“ в СУ "Св. Кл. Охридски" – Дупница.
  • Преобразувана 1 паралелка със специалности „Промишлена електроника“ и „Електрообзавеждане на производството“ в ПТГ "Джон Атанасов" – Кюстендил в 1 паралелка със специалност „Електрообзавеждане на производството“.