МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ
след завършено основно образование !!!

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА


Кандидатстване и класиране

Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са:

  1. да са завършили основно образование;
  2. да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване - за дневна форма на обучение; да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване - за вечерна форма на обучение;
  3. профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.
  4. началникът на РИО може да разреши участие в приема и на ученици, които не отговарят на изискванията на т. 2, ако са завършили основното си образование в годината на кандидатстване и при наличие на здравословни или социални причини
Прочети още...

Записване на приетите ученици

Учениците се записват в IX клас в училището, в което са приети, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика при кандидатстване за профили "Изкуства" и "Спорт" и за специалностите от професии.

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

От 3 до 20.05.2016 г. е срокът за подаване на документи в РИО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства.

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

Ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците се явяват с документ за самоличност при подаването на документите в РИО – Кюстендил (ул. „Демокрация“ № 55, ет. 6, ст. № 6).

График на дейностите

от 3 до 20.05.2016 г.  – подаване на документи в РИО – Кюстендил (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

01-05.07.2016 г. вкл.– подаване на документи за участие в първи етап на класиране

до 06.07.2016 г. вкл. – обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

07.07.2016 г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране

08.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

11.07.2016 г. – подаване на документи за участие във втори етап на класиране

до 13.07.2016 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

14.07.2016 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 18.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2016 г. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07.2016 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

21.07.2016 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране

до 25.07.2016 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 05.09.2016 г. вкл. – попълване незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 12.09.2016 г. – утвърждаване на осъществения план прием

Информация

Допълнителна информация за начина на кандидатстване можете да получите от Наредба №11/28.03.2005 год. за приемане на ученици в държавните и общински училища, както и от:
• училищата, които приемат ученици след завършено основно образование
• председателя на областната комисия по приемането на ученици с конкурс по документи инж. Силвия Тонева – старши експерт по професионално образование – електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; GSM 0879992905