МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

На 23.02.2019 г. от 09.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по:

  • "Знам и мога". Училища-домакини: ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница и Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил.   
  • география и икономика. Училища-домакини: ПГ "Акод. С. П. Корольов" - Дупница и ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил.

На 23.02.2019 г. от 14.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по астрономия. Училище-домакин: ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил.

Прием за учебната 2014/ 2015 година

Държавен прием за учебната 2014/ 2015 година в общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии за област Кюстендил  

Държавен план-прием за учебната 2014/ 2015 година по училища и професии за област Кюстендил

Заповед № РД 09-1132/ 04.09.2013 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/ 2015 година


Прием в VIII клас

Заповед УД-532/ 30.07.2014 г. на началника на РИО - Кюстендил за утвърждаване на осъществения държавен прием на ученици след завършен VII клас по Наредба № 11/ 28.03.2005 г. за учебна 2014/ 2015 година на територията на област Кюстендил

Справка за броя на незаетите места след Трети етап на класиране в област Кюстендил за прием в VIII клас за учебната 2014/ 2015 година

Заповед УД-507/ 22.07.2014 г. на началника на РИО - Кюстендил за преустановен прием след Трети етап на класиране в паралелка с прием след завършен 7 клас за учебната 2014/ 2015 година на територията на област Кюстендил

Справка за броя на незаетите места след Втори етап на класиране в област Кюстендил за прием в VIII клас за учебната 2014/ 2015 година

Заповед УД-471/ 24.06.2014 г. на началника на РИО - Кюстендил за закритите на Първи етап на класиране паралелки с прием след завършен 7 клас за учебната 2014/ 2015 година на територията на област Кюстендил

Презентация за държавния план-прием в VIII клас за учебната 2014/ 2015 година по Наредба 11/ 28.03.2005 г. за област Кюстендил – I-во класиранеpptx формат

Заповед УД-446/ 18.06.2014 г. на началника на РИО - Кюстендил за утвърждаване на броя на местата за приемане за всяка паралелка с прием след VII клас за учебната 2014/ 2015 година след записване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, а в професионалните училища и в професионалните гимназии - и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба 11/ 28.03.2005 г.)

Презентация на резултатите от приемните изпити за кандидатстване след VII клас, 2014 г. за област Кюстендил - в pptx формат - в pdf формат


Прием в IX клас

Информация за броя записани ученици и броя свободни места за прием на ученици след завършено основно образование и след завършен VII клас; след завършен VI клас и след завършен VII клас с придобиване на първа степен на професионална квалификация с конкурс по документи по Наредба № 11/ 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища на МОН за учебната 2014/ 2015 година след трети етап на класиране и записване

Заповед УД-517/24.07.2014 г. на началника на РИО - Кюстендил за преустановен прием след Трети етап на класиране в паралелка с прием след завършено основно образование и след завършен VII клас; след завършен VI клас и след завършен VII клас с придобиване на първа степен на професионална квалификация с конкурс по документи за учебната 2014/ 2015 година на територията на област Кюстендил