МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

ДЗИ 2019

 Заповед № РД09-1197/02.05.2019 г. за определяне на датите за ДЗИ по желание за сесия май – юни 2019 г.

 Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

 Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)

Рейтингова система на висшите училища в България е достъпна в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg/

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците


График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2019 година

сесия май-юни

 • 21 май 2019 г., от 8.00 часа - ДЗИ по Български език и литература
 • 23 май 2019 г., от 8.00 часа - Втори ДЗИ
 • в периода от 28 до 31 май 2019 г. - ДЗИ по желание на ученика
 • от 5 до 18 март 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 17 май 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 17 май 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 13 юни 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

сесия август-септември

 • 28 август 2019 г., от 8.00 часа - ДЗИ по Български език и литература
 • 29 август 2019 г., от 8.00 часа - Втори ДЗИ
 • в периода от 30 август до 4 септември 2019 г. - ДЗИ по желание на ученика
 • от 1 до 12 юли 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 23 август 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 23 август 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 10 септември 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

МИНАЛИ ГОДИНИ

2015

Презентация на резултатите от ДЗИ, сесия май-юни 2015 г. за Кюстендилска област - в pptx формат  - в pdf формат

2014
Презентация на резултатите от ДЗИ, сесия август-септември 2014 г. за Кюстендилска област - в pptx формат - в pdf формат
Презентация на резултатите от ДЗИ, сесия май-юни 2014 г. за Кюстендилска област - в pptx формат - в pdf формат

2013
Презентация на резултатите от ДЗИ-май 2013 г. за Кюстендилска област - в ppt формат - в pdf формат

2012
Презентация на резултатите от ДЗИ-август-септември 2012 г. за Кюстендилска област - в ppt формат
Презентация на резултатите от ДЗИ-май 2012 г. за Кюстендилска област - в ppt формат