МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

Срок за подаване на документи от 26.02.2019 г. до 08.03.2019 г. включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати (публикуван на 15.03.2019 г.)