МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

На 23.03.2019 г. от 11.00 часа до 12.30 часа ще се проведе областният кръг на математическото състезание "Европейско кенгуру".

Училища-домакини:

  • ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил за 4 - 12 клас
  • НУ "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил за 1 - 3 клас
  • ПГ "Хр. Ботев" - Дупница за 3 - 12 клас
  • ОУ "Ев. Георгиев" - Дупница за 1 - 2 клас

Конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

Срок за подаване на документи от 26.02.2019 г. до 08.03.2019 г. включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати (публикуван на 15.03.2019 г.)