МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Конкурс за длъжността „младши експерт - човешки ресурси" в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил.

ОБЯВЛЕНИЕ

Краен срок: 24.04.2014 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт - човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил (публикуван на 30.04.2014)