МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология" в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” в Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

Краен срок: 19.11.2012 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” в Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил (публикуван на 26.11.2012)