МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Конкурс за длъжността „началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" в Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

Краен срок: 01.08.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” в Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил (публикуван на 08.08.2011)