МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на общински училища в област Кюстендил

За Гимназия „ Неофит Рилски“ - Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ

Краен срок за подаване на документите: едномесечен от публикуването на обявата

Заповед УД-623/21.07.2015 г. за прекратяване на обявения конкурс за заемане на длъжността "директор" на Гимназия „ Неофит Рилски“ - Кюстендил