МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Подкатегории

eu logo bgESF logo BG nshu

 Проект BG051PO001- 4.3-01- Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“

http://novshans.mon.bg/