МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Процедура за заемане на длъжността „Кариерен консултант”

Процедура за заемане на длъжността „Кариерен консултант” в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда със седалище град Кюстендил

Обява

Заявление