МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

На 23.02.2019 г. от 09.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по:

  • "Знам и мога". Училища-домакини: ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница и Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил.   
  • география и икономика. Училища-домакини: ПГ "Акод. С. П. Корольов" - Дупница и ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил.

На 23.02.2019 г. от 14.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по астрономия. Училище-домакин: ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил.

Информация по проект „Нова възможност за моето бъдеще“ към 30.09.2014 г.

131014Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров – Майстора", гр. Кюстендил връчи първите четири сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия и по част от професия на участниците в проект „Нова възможност за моето бъдеще". Признати са компетентности по професия „Оператор в производството на облекло"- специалност „Производство на облекло от текстил" и по част от професиите „Моделиер-технолог на облекло"- специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" и „Шивач"- специалност „Шивачество".

Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов", гр. Кюстендил е подготвила за връчване 26 сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия „Електротехник"- специалност „Електрически инсталации".
Близо 87 % от получилите сертификат лица са със средно образование, 10 % са с висше образование и един бенифициент е със средно специално образование.
Сред придобилите сертификат за професионална квалификация преобладават заетите лица, които желаят да затвърдят позициите си на работното място, като докажат овладени актуални компетентности за професията; да запазят работното си място, като го защитят с документ за професионална квалификация или да потърсят нова реализация с шанс за по-добро заплащане/97 % /. Един безработен е получил нов шанс за професионална реализация.
Валидирането на знания, умения и компетентности вече е утвърдено с последното изменение на Закона за професионално образование и обучение /ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г./.
В регион Кюстендил 10 професионални гимназии участват в тестването на Системата за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Над 300 лица са начално консултирани с участието на представители на социалните партньори - Главна дирекция „Изпълнение на наказания", Асоциация на индустриалния капитал в България, Дирекция „Бюро по труда", Кюстендилска търговско-промишлена палата", КНСБ и КТ"Подкрепа". От тях над 90 бенефициента са в процес на същинско консултиране в професионалните гимназии. След успешно полагане на необходимите изпити, на 30 кандидати са издадени сертификати за професионална квалификация.
Проектът „Нова възможност за моето бъдеще" по ОП „Развитие на човешките ресурси" е на Министерството на образованието и нуката и е финансиран от Европейския социален фонд.
Работата по проекта продължава до 30 ноември 2014 г. Все още има възможност желаещите граждани да валидират овладените от тях знания, умения и компетентности и да получат документ. Информация и съдействие може да се получи в професионалните гимназии.
Информация може да се получи и на национален телефон 0700 13 773 на цената на един градски разговор.
Национален консултант за регион Кюстендил - инж. Боряна Хинова, тел.: 0882 885 210