МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

На 23.02.2019 г. от 09.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по:

  • "Знам и мога". Училища-домакини: ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница и Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил.   
  • география и икономика. Училища-домакини: ПГ "Акод. С. П. Корольов" - Дупница и ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил.

На 23.02.2019 г. от 14.00 часа ще се проведе областният кръг на олимпиадата по астрономия. Училище-домакин: ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил.

Информация за хода на проекта „Нова възможност за моето бъдеще“ към 30.11.2014 г.

В регион Кюстендил са издадени 86 сертификата за валидиране на професионална квалификация на лицата, участващи в проекта на МОН „Нова възможност за моето бъдеще", по ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд.
В рамките на проекта се разработва и тества Система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

В тестването на Системата участват 10 професионални гимназии от регион Кюстендил.След проведеното информиране, консултиране и мотивиране на гражданите, реализирано с участието на регионалните структури на социалните партньори: БТПП, КТ „Подкрепа", КНСБ, ДБТ, ГД"ИН", в професионалните гимназии тече същинското консултиране, провеждането на изпити за присъждане на професионална квалификация и издаването на сертификати.
От участващите в тестването на Системата професионални гимназии, най-много сертификати са издадени от: ПТГ „Джон Атанасов", Кюстендил (29), ПГ по туризъм „Н.Й.Вапцаров",Кюстендил (27), ПГ по икономика и мениджмънт „Й.Захариев", Кюстендил (24), ПГ по лека промишленост „Вл.Димитров-Майстора", Кюстендил (4), ПГ по облекло и стопанско управление, Дупница (1).
От предложените за валидиране 27 професии, са признати компетентности по 15 професии. Най-много са кандидатите, валидирали професионални компетентности по професиите: електротехник (29), офис-мениджър (16), готвач (15), сервитьор-барман (5), ресторантьор (3), оперативен счетоводител (3).
Валидирането е полезно на гражданите, защото дава възможност да се признаят знания, умения и компетентности на базата на натрупан и доказуем опит, като им спестява средства и време.
Осигурена е възможност, освен физически лица, и фирми да се възползват от системата за валидиране. Работодателят на СПА комплекс - Кюстендил е осмислил ползата от валидирането на определени компетентности на своите работници и на 8 от наетите лица е организирал участие в процедури по валидиране в ПГ по туризъм - Кюстендил за признаване на компетентности по професиите: сервитьор-барман, готвач и органицация на туризма и свободното време.
Валидирането на знания, умения и компетентности се утвърди с последните изменения на Закона за професионално образование и обучение (ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г.), като основен инструмент за документиране на резултатите от ученето през целия живот. Това ще даде възможност на работната сила да повиши своята конкурентност и да подобри шансовете си за социална реалицация.
Работата по проекта продължава до 30 март 2015 г. Все още има възможност желаещите граждани да валидират овладените от тях знания, умения и компетентности и да получат документ. Информация и съдействие може да се получи в професионалните гимназии в Кюстендил, Дупница и Сапарева баня.
Информация може да се получи и на национален телефон 0700 13 773 на цената на един градски разговор.
Национален консултант за регион Кюстендил - инж. Боряна Хинова, тел.078988560, GSM 0882885210