МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

На 16.02.2019 г. от 09.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по:

  • история и цивилизация. Училища-домакини: ОУ "Хр. Павлович" - Дупница и ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил.
  • испански език. Училище-домакин: СУ "Св. П. Хилендарски" - Дупница.
  • информатика. Училище-домакин: ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ДУПНИЦА - СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ И ОУ“НЕОФИТ РИЛСКИ“

Третата националната седмица на четенето бе отбелязана и тази година. След участие в Седмица на грамотността, учениците СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница реализираха множество интересни мероприятия. Проведени бяха състезания за най- добър четец и разказвач с учениците от I –IV клас „Най-добър…“ и „Ние четем на чужд език – английски, испански, руски, немски“. В часовете в начален етап учениците четоха любими детски приказки на чуждия език, който изучават. Учениците от VIII – XII клас представиха интересни тийнейджърски романи, които четат с удоволствие и намират в чуждоезиковата библиотека в училището.


Организиран бе книжен базар „Пътуваща библиотека“. Изнесени бяха интерактивни уроци на тема: „Пътят на книгата“ – с учениците от I и III клас. Най-малките ученици от I клас се запознаха с дейността на училищната библиотека, а на гости на третокласниците бе детският писател Михаил Калдръмов, който представи своята книга „Дракончето в мен“.
Реализирана бе информационна среща с родители за подкрепа на ученици, които имат проблеми с езиковото развитие – среща с логопеда М. Данаилова. Изготвен бе кът с материали за ролята на логопеда и възможностите на логопедичния кабинет в училището (фоайе I етаж).
Продължи инициативата „Моята любима приказка – деца четат на деца“, в която се включиха учениците от ЦДО (V – VII клас), както и беседи на тема: „Книгите, които харесвам“ с учениците от VII и VIII клас.

Учениците от ОУ“Неофит Рилски“, гр.Дупница, се включиха активно в Националната седмица на четенето в периода от 11 до 15 декември 2017г.
В училището се проведоха следните инициативи: Тематични четения в библиотеката на училището и в библиотеката на читалище „П.К.Яворов“, Четене на любими приказки и откъси от книги – по класове, Състезание „Най – добър разказвач“ – 1 клас, „С приказка любима в детската градина“ – посещение на 4 клас в ДГ“Слънце“, Творческо писане на тема: „ Моят любим литературен герой“, „Моята любима книга“, „На гости в детската градина към училището и в първи клас“ – четене на приказки от учениците от 5 клас, „Състезание по правопис и краснопис в 4 клас“, „Закриване на Националната седмица на четенето и обявяване на резултатите от конкурсите и присъждане на грамота на най- активен читател“.
Инициативата e във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване грамотността (2014-2020).