МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

Ученици от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница отбелязаха Деня на световните данни за LHC – World Wide Data Day 2018

На 15.11.2018 г. 12 ученици от девети и единадесети в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Дупница бяха част от W2D2- 18.
Един голям ден – това бе 24-часов период от 0.00 ч до 24.00 ч в полунощ, в който ученици от 19 страни по света анализираха реални данни от Large Hadron Collider и след това споделиха своите резултати чрез продължителна видеоконферентна връзка с модераторите физици-учени по света.
Какво се случи?


Предварително бяха предоставени реални данни от сблъсъци на протони в детектора CMS или ATLAS на 77 групи от ученици, за да ги анализират. Те търсиха частици, наречени мюони, които са резултат от сблъсъците на протони и измерваха ъгли на техните траектории. След това всички резултати бяха обединени в целия свят, за да се проследи природата на сблъсъците с протони и да се разкрие вътрешната структура на протоните. Учениците, които бяха част от изследването, се присъединяваха поетапно към видеоконференциите със своите връстници и физици, за да обсъдят какво са научили.

Ръководители на учениците бяха учителите по физика и астрономия Силвия Боянова и Зоя Николова, както и Яна Анастасова – ръководител направление „ИКТ“

Денят на световните данни 2018 е дейност на International Masterclasses, QuarkNet и Международната асоциация за физика на частиците, която спомага за докосването на ученици и учители до физиката на елементарните частици чрез автентични изследвания на данни.