МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

Ученици от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница отбелязаха Деня на световните данни за LHC – World Wide Data Day 2018

На 15.11.2018 г. 12 ученици от девети и единадесети в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Дупница бяха част от W2D2- 18.
Един голям ден – това бе 24-часов период от 0.00 ч до 24.00 ч в полунощ, в който ученици от 19 страни по света анализираха реални данни от Large Hadron Collider и след това споделиха своите резултати чрез продължителна видеоконферентна връзка с модераторите физици-учени по света.
Какво се случи?


Предварително бяха предоставени реални данни от сблъсъци на протони в детектора CMS или ATLAS на 77 групи от ученици, за да ги анализират. Те търсиха частици, наречени мюони, които са резултат от сблъсъците на протони и измерваха ъгли на техните траектории. След това всички резултати бяха обединени в целия свят, за да се проследи природата на сблъсъците с протони и да се разкрие вътрешната структура на протоните. Учениците, които бяха част от изследването, се присъединяваха поетапно към видеоконференциите със своите връстници и физици, за да обсъдят какво са научили.

Ръководители на учениците бяха учителите по физика и астрономия Силвия Боянова и Зоя Николова, както и Яна Анастасова – ръководител направление „ИКТ“

Денят на световните данни 2018 е дейност на International Masterclasses, QuarkNet и Международната асоциация за физика на частиците, която спомага за докосването на ученици и учители до физиката на елементарните частици чрез автентични изследвания на данни.