МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Ученици от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница отбелязаха Деня на световните данни за LHC – World Wide Data Day 2018

На 15.11.2018 г. 12 ученици от девети и единадесети в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Дупница бяха част от W2D2- 18.
Един голям ден – това бе 24-часов период от 0.00 ч до 24.00 ч в полунощ, в който ученици от 19 страни по света анализираха реални данни от Large Hadron Collider и след това споделиха своите резултати чрез продължителна видеоконферентна връзка с модераторите физици-учени по света.
Какво се случи?


Предварително бяха предоставени реални данни от сблъсъци на протони в детектора CMS или ATLAS на 77 групи от ученици, за да ги анализират. Те търсиха частици, наречени мюони, които са резултат от сблъсъците на протони и измерваха ъгли на техните траектории. След това всички резултати бяха обединени в целия свят, за да се проследи природата на сблъсъците с протони и да се разкрие вътрешната структура на протоните. Учениците, които бяха част от изследването, се присъединяваха поетапно към видеоконференциите със своите връстници и физици, за да обсъдят какво са научили.

Ръководители на учениците бяха учителите по физика и астрономия Силвия Боянова и Зоя Николова, както и Яна Анастасова – ръководител направление „ИКТ“

Денят на световните данни 2018 е дейност на International Masterclasses, QuarkNet и Международната асоциация за физика на частиците, която спомага за докосването на ученици и учители до физиката на елементарните частици чрез автентични изследвания на данни.