МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Изпълнение на Национална програма ,,Квалификация“ 2018 г.

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2018 г., модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“, екипи от педагогически специалисти на ОУ ,,Проф. Марин Дринов”, гр. Кюстендил, ОУ ,,Неофит Рилски“, гр. Дупница и ОУ ,,Евлоги Георгиев“, гр. Дупница на 29 октомври 2018 г. посетиха СУ ,,Иван Вазов”, гр. Нова Загора, област Сливен.
След проведената мобилност в трите училища са обучени екипи и са оборудвани кабинети, където в уютна и спокойна обстановка се разрешават по конструктивен начин възникналите спорове и конфликти – чрез диалог между страните в конфликтната ситуация.
Този начин в разрешаване конфликти вече дава положителни резултати за ограничаване на проявите на насилие и тормоз в училищата, участвали в модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация“ по национална програма ,,Квалификация“ 2018 г.


Повече информация за този иновативен начин и добри практики за разрешаване на конфликти, можете да получите от сайтове на трите училища на следните адреси:
Линк към сайта на ОУ ,,Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил:
https://marindrinov.wordpress.com/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82/

Линк към сайта на ОУ ,,Неофит Рилски“, гр. Дупница:
http://www.neofit-rilski.com/news/kabinet-za-mediaciya

Линк към сайта на ОУ „Евлоги Георгиев”, гр. Дупница:
http://ouevlogigeorgievbg.com/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%83%d1%81%d0%b8/