МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Иновативен урок за водата в Пето ОУ „Христо Ботев“ Кюстендил

На 22 март в Пето основно училище „Христо Ботев“ бе отбелязан Световния ден на водата с иновативен урок, в който ученици от II, V и VI клас моделираха различни начини за замърсяване на водните басейни и последиците за живите организми в тях. Учениците намираха разлики между чиста и замърсена вода, наблюдаваха животински организми в чиста вода, изпълняваха задания по групи и презентираха резултатите.


Урокът бе подготвен и проведен от Василка Кръстева – учител по биология и химия и Светла Костова – начален учител. В заниманието като експерт участва доцент Николай Симов – зоолог в Национален природонаучен музей град София. По атрактивен и забавен начин доц. Симов демонстрира опити, с които показа как се променят свойствата на чистата вода от вещества, които я замърсяват. Запозна участниците с някои организми, които живеят в реките около Кюстендил.
На урока присъстваха като гости Иглика Ангелова – Кариерен център, БАН, Антоанета Минчева-Пейчева – представител на РУО Кюстендил и учители по природни науки от училищата в град Кюстендил.