МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил
7 май 2019 г.,
14.00 часа, Читалище „Братство“, гр. Кюстендил

ПОКАНА

Регионално управление на образованието – Кюстендил кани учениците, родителите, представители на образователните институции, представители на бизнеса и обществеността да вземат участие в Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил“, който ще се проведе на 7 май 2019 година в Читалище „Братство“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Дупница
8 май 2019 г.,
14.00 часа, Спортна зала - фоайе, гр. Дупница

ПОКАНА

Регионално управление на образованието – Кюстендил кани учениците, родителите, представители на образователните институции, представители на бизнеса и обществеността да вземат участие в Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Дупница“, който ще се проведе на 8 май 2019 година в Спортна зала - фоайе, гр. Дупница

Прочети още...

Предстоящо

Иновативен урок за водата в Пето ОУ „Христо Ботев“ Кюстендил

На 22 март в Пето основно училище „Христо Ботев“ бе отбелязан Световния ден на водата с иновативен урок, в който ученици от II, V и VI клас моделираха различни начини за замърсяване на водните басейни и последиците за живите организми в тях. Учениците намираха разлики между чиста и замърсена вода, наблюдаваха животински организми в чиста вода, изпълняваха задания по групи и презентираха резултатите.


Урокът бе подготвен и проведен от Василка Кръстева – учител по биология и химия и Светла Костова – начален учител. В заниманието като експерт участва доцент Николай Симов – зоолог в Национален природонаучен музей град София. По атрактивен и забавен начин доц. Симов демонстрира опити, с които показа как се променят свойствата на чистата вода от вещества, които я замърсяват. Запозна участниците с някои организми, които живеят в реките около Кюстендил.
На урока присъстваха като гости Иглика Ангелова – Кариерен център, БАН, Антоанета Минчева-Пейчева – представител на РУО Кюстендил и учители по природни науки от училищата в град Кюстендил.