МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Национално външно оценяване в четвърти клас

Националното външно оценяване в четвърти клас през учебната 2018/2019 год. в област Кюстендил се проведе по график, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
Учениците от четвърти клас от област Кюстендил участваха в националното външно оценяване /НВО/ по четирите предмета от задължителната подготовка: български език и литература, математика, човекът и обществото и човекът и природата. От общо 955 ученици в четвърти клас на НВО по български език и литература се явиха 918 ученици, което е 96.1%. На математика се явиха 915 ученици от четвърти клас, което е 95.8% от общия брой. На НВО по човекът и обществото участваха 921 ученици, което е 96.4% и по предмета човекът и природата се явиха 916 ученици, което е 95.9% от общия брой ученици в четвърти клас.

Средният процент на явилите се ученици от четвърти клас през учебната 2018/2019 год. на четирите външни оценявания е 96.05% от общия брой на учениците в четвърти клас в област Кюстендил, което е с 5% повече в сравнение с миналата 2017/2018 учебна година, когато средният процент на явилите се ученици е 91%.
Резултати от националното външно оценяване не могат да бъдат публикувани, тъй като в момента не е приключила проверката на писмените работи на учениците от училищните комисии. Оповестяването на резултатите ще стане след съгласуване с Министерство на образованието и науката.