МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Националното външно оценяване (НВО) в VII клас по чужд език

Днес се проведе националното външно оценяване (НВО) в VII клас по чужд език. Този изпит не е задължителен за седмокласниците. Всички 16 седмокласници от областта, които са заявили участие в НВО по английски език се явиха на изпита.
Изпитният ден в област Кюстендил протече при нормални условия. Няма анулирани писмени работи.