МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

TРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ”ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” - 2020 г., ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ПОКАНА

СТАТУТ