МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

По препоръка на Министерството на образованието и науката по преценка на учителите трябва да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.

На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

 

Уважаеми ученици

Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,

Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви:
•    да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
•    да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
•    да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
•    да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!

Предстоящо

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Прочети още...

Да си дясна ръка на бизнеса

Професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии в Дупница осигурява кадри за местния трудов пазар

Надя КАНТАРЕВА

ПГХВХТ 1За кого шансът е по-голям – за училището ли, защото на него разчитат да захранва със специалисти бизнеса в региона, или по-скоро за бизнеса, за който доказала се педагогическа школа произвежда търсени професии. Отговорът е сроден с този на „Кое е първичното – яйцето или...“.
Професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии в Дупница има историята на типичното училище, създадено да осигурява кадри за местния трудов пазар. Навремето отваря врати като тютюнев техникум заради поминъка в региона. Икономическите реалности в последните десетилетия са причина да започне обучение по новите направления – хранително-вкусови и химични технологии, в които се подготвят средни специалисти в професиите готвач и лаборант.
217 са гимназистите в настоящата 2019/2020 г. За следващата учебна година се очаква да се попълнят две паралелки първокурсници, толкова поддържат от години при всеки прием. Отпадащи ученици на практика няма. През изминалата учебна година са напуснали четирима, семействата им заминали зад граница. Децата са малко, но според образователни експерти интересът към училището е стабилен. Тежкото време със свиването на паралелки или с попълването им на трети прием е отминало.
В гимназията може да предвиждат и подреждат строг финансов ред, да планират и разширяват стажове „на терен“.
Екипът тук иска и вярва, че успява да върне рейтинга на професионалната гимназия, да защитава реномето ѝ на търсено училище. Сериозно обмислят и вече провеждат нови форми на обучение. Дуална паралелка, или учене чрез работа, има от три години. Тя е създадена по инициатива на местния бизнес. От догодина учениците започват практика във фармацевтичната индустрия. Работодателите не крият, че ги чакат, че разчитат именно на младите хора, респективно на преподавателите им.
„На пазара на труда в нашата сфера кой по-добре от колегите учители по професионалните дисциплини знае и може да подготвя средни специалисти за химическата индустрия. Единствено от нашето училище излизат кадри за един от най-големите работодатели в областта. Гръбнакът на специализирания изпълнителски екип на фармацевтичната промишленост в града са наши ученици. Общината също се намесва и помага в стажовете.


За позиции, за които обикновено се е искало академично образование, сега се търсят завършили професионалната гимназия. Наши възпитаници са заели и ръководни позиции. Има и ментори, които подпомагат специализирането на стажантите за работа с новите технологии. Догодина 26 ученици, т.е. цялата паралелка дуално обучение, ще работи в реална среда. В XI клас – 2 дни, а в XII – по три дни в седмицата“, разказва Виолета Стефанова – директор на Професионалната гимназия. Преподава в нея от 2000 г., директор е от една. В екипа й са 17 учители, канят и лектори за специфичните часове – по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание.
Когато Стефанова посещава за първи път лабораторията във фирмата, в която ще стажуват учениците от дуалната паралелка на гимназията, остава респектирана от дисциплината, от модерното производство. И същевременно е огорчена от разликата в апаратурите – в производствената среда и в учебната база на гимназията, чийто „срок на годност“, не само в морално отношение, отдавна е изтекъл. Изводът е ясен: така не бива да обучават. Съоръжения и техника за учебните практики трябва да се подменят. Как, когато за купуването само на една електронна везна, броят 3000 лв.
Насочват вниманието си към участие по програми. Спъва ги исканото съфинансиране при някои, но са сигурни, че ще успеят при други. „Не можахме да се подготвим с проекти преди две години. Изпуснахме времето за кандидатстване заради процедурите по прехвърлянето на гимназията, бяхме към Земеделското министерство, сега сме към Общината. Чакаме програми, за да се включим и за саниране на сградата, ремонтът на покрива също не търпи отлагане“, допълва директорката.
Засега, за замяна на остарялото оборудване в учебните лаборатории, намират решение в контактите си с представители на местния бизнес. Една от тях е Йорданка Велева, с която организират съвместна дейност. Тя съдейства на професионалната гимназия да получи неупотребявана вече в производството техника, което за ученическите практики е твърде добро решение. За следващото лято гимназията е получила предложение повече ученици от дуалната паралелка да работят срещу заплащане във фармацевтичните лаборатории.
„Горещо“ е времето и за класовете от направлението по хранителни технологии. Предстои им пак състезание, участие в конкурса „Най-добър млад готвач“. Още от учениците работят в реална работна среда, започват от двете училищни кухни. Гимназията е в договорни отношения с няколко заведения в Дупница. При проверките, които учителите правят на практикуващите, впечатлява желанието, с което работят, и добрият резултат, който постигат. Опознават ги и хората от бизнеса. Не един от младите стажанти вече е на позиция главен готвач в ресторантите към големите хотели. От гимназията съобщават, че приемат и предизвикателството: ще направят разгласа за изпълнение на поръчки за кетъринг за големи празници, лични тържества.
„Градът ни гледа, повечето му жители работят тук, искат децата им да учат и после и те да работят тук. Регионът няма друго такова училище. Имаме деца от Бобошево и други селища. Пътуват с обществен транспорт, разходите им се поемат частично от Общината – около половината от стойността. Това затруднява семействата, още повече че много от тях са в трудно положение. Обмисляме как още да се подпомогнат“, обяснява сърцатата директорка.