МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

Два века са добро начало

oukmkn

Първото училище в Кюстендил – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, е на повече от 200 години. Там в продължение на вече два века опитни педагози възпитават и обучават деца. „Историята ни показва, че през годините сме били винаги за пример, затова се стремим и сега да бъдем модел за подражание“, разказва директорката Мариана Панчева. Освен с богата си история в школото се гордеят и със своите възпитаници. Образованието си там получават много успели личности. Сред тях е и световноизвестният кинорежисьор Теодор Ушев. Миналата година той се връща в родното школо. Посещението му предизвиква огромно вълнение сред децата. Учениците с нетърпение очакват да се запознаят с автора на късометражния филм „Сляпата Вайша“ – искат снимки и автографи, с трепет разпитват какво е чувството да бъдеш номиниран за „Оскар“. Тази среща предизвиква вълнение и у Ушев. Той остава приятно изненадан от новината, че негови рисунки все още се пазят в архива на училището. „Още в първите му творби си проличава неговият талант“, допълва моята събеседничка.

Училището е голямо. През настоящата учебна година там учат 896 ученици в две сгради. През септември миналата година със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се влива ОУ „Христо Ботев“. „В града намалява броят на децата и затова се стигна до вливането на другото училище“, казва директорката. Възпитаниците му редовно участват в състезания и олимпиади. С гордост отбелязва, че много от учениците им са класирани на областен кръг на олимпиадите по български език, математика, история и цивилизация, география и икономика и музика. „Децата са мотивирани да учат”“, допълва тя. Сред първенците в областта са и по резултатите от НВО след VII клас.

Вече втора година училището е иновативно. Понастоящем усилията на ръководството са насочени към внедряване на технологиите не само в учебния процес, но и в административните дела. „Модерните комуникации трябва да присъстват не само в обучението, но и в администрацията. Така ще се улесни работата на всички“, категорична е Панчева. В момента са на етап обучение на колектива и постепенното въвеждане на технологиите в администрацията.

Ръководството на училището отдавна е отправило поглед към новите технологии. Затова и при тях обучението от разстояние преминава безпроблемно. Радват се и на положителната обратна връзка от страна на родителите. Много от тях са споделили, че са изключително доволни от начина, по който преминава обучението, и че учителите преподават по атрактивен и интересен за децата начин. „Често майките и бащите са си вкъщи, докато синовете и дъщерите им учат пред компютъра. Така че те се превръщат в преки наблюдатели на учебния процес“, допълва директорката. Посещаемостта във виртуалните класни стаи е почти 100%. Рядко се случва някой да отсъства. Ако ученик няма техника за обучение от разстояние у дома, е добре дошъл да ползва компютрите и интернета в училището. Разказва, че имало такъв случай с две деца в начален етап на обучение. Родителите не са имали нито възможност да осигурят устройства за двете си деца, нито да отсъстват от работа и да им помагат с ученето у дома. Затова ги водели сутрин на училище, където учител ги е поемал и им е помагал да се включат в обучението от разстояние със своите съученици от компютрите в училището.

Своя 200-годишен юбилей школото чества през 2020 г. Подготвят редица инициативи, като за съжаление, не всички се провеждат заради пандемията. Сред тези, които се осъществяват, е срещата на учениците от училището в Кюстендил с проф. Христо Пимпирев. „Училище на възрастта на континент“ – така наричат събитието. Под формата на викторина ученици, разделени на два отбора, отговарят на въпроси от историята на своето школо и такива, свързани с откриването на Антарктида. Въпросите задава учителят по география Иво Пенев, а жури в състав директорката, проф. Христо Пимпирев, както и председателя на Асоциацията на професионалните географи проф. Марин Русев ги оценява по шестобалната система. За най-добрите, разбира се, има и награди.

В училището работят и по редица проекти и национални програми. През миналата учебна година в рамките на XII издание на националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, обявен от Министерството на здравеопазването, тогавашните четвъртокласници завоюват първо място, като всички участници получават грамота не от едно, а от цели три министерства – на образованието и науката, на здравеопазването и на младежта и спорта.