МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Резултати от националното външно оценяване в VII клас и приемните изпити за кандидатстване след VII клас за област Кюстендил

Презентация на резултатите от националното външно оценяване в VII клас, 2014 г. за област Кюстендил

Презентация на резултатите от приемните изпити за кандидатстване след VII клас, 2014 г. за област Кюстендил